053-331-6150

שלב 4

הוספת קבצים 

* יש לצרף 3 תמונות לאורך (מבט פרונטלי, פרופיל ומבט אחורי) ותוכנית אימונים קודמת – אם יש